onsdag 8 juni 2016

Innehåll


Den psykoterapeutiska revolutionen. Ett skånskt perspektivAv Sven Sjöqvist

Förord

InledningKapitel 1: Transformationer


Kapitel 2: Förhistoria


Kapitel 3: Genombrott


Kapitel 4: Den psykodynamiska hegemonin

Psykiatriska kliniken i Malmö

 Lennart Kaij

Framväxten av den första skånska psykoterapiutbildningen 1984

Hookkonferensen 1970

Handledarutbildningen i psykoterapi 1981


Inger Blennow


Barn och ungdomspsykiatrin i Malmö

Eva Hansen

Anders Torold


Den Nya Trelleborgspsykiatrin

Kjell Bondesson


De privatpraktiserande

Sankt Lukas

En skånsk förening för psykoterapeuter


Kapitel 5: De andra psykoterapierna


Kapitel 6: Avslutning

Avslutande och sammanfattande reflexioner

Den skånska psykoterapins inträde på scenen***

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar